(I artiklen nedenfor er amendors tidligere firmanavn anvendt)

Danske ledere vil ikke kriseledelse

Dét må være konklusionen i kølvandet på den rundspørge som rådgivningsfirmaet Coach’n Move gennemførte i mere end 50 større danske virksomheder i løbet af uge 44. Undersøgelsen dokumenterer, at mere end 75% af mellemlederne bruger mere tid på adm. og rapportering samt at de bruger mere tid på møder end før 2008, hvor krisen ramte os. Samtidig svarer godt 60% af lederne, at de sammenlignet med før 2008 bruger mindre tid på direkte personaleledelse. Direktionerne har det stik modsatte billede af mellemledernes tidsforbrug.

Medarbejderne er enige

Rundspørgen viser også at 80% af medarbejderne oplever, at deres mellemleder bruger mere tid på netop de opgaver, samt at deres mellemleder bruger mindre tid på direkte ledelse af dem nu end før krisen.

Direktør Kim Paasche fra Coach’n Move siger: ”Alle ønsker i den grad at forbedre produktiviteten men undersøgelsen viser den modsatte situation, nemlig at mellemlederne ikke har fokus på vores vigtigste produktionsapparat, medarbejderne”.

I de fleste virksomheder er der gennemført rationaliseringer, afskedigelser og outsourcing under krisen. Det er indlysende, at der både er behov for fokuseret ledelse og styring af medarbejderne i den retning som virksomheden har besluttet.

”Det her er ikke kun et spørgsmål om at topledelsen skal passe på at rapportering m.v. ikke tager for meget tid. Det er også et spørgsmål om hvorvidt topledelsen generelt er tilstrækkelig bevidst om mellemledernes rolle. Der er brug for top-motivation hos medarbejderne og at de ikke er i tvivl om retningen og den hurtigste vej til målet.” fortsætter Kim Paasche.

 Leo Pharma direktør genkender tendensen

”Jeg kan genkende den tendens, som Coach’n Moves rundspørge peger på. Hos LEO Pharma gør vi en stor indsats for hele tiden at sikre høj effektivitet i hele organisationen. Om end vi ikke er i krise, så mener jeg ud fra en generel betragtning, at det er rigtig set, at i krisetider forskubbes fokus hurtigt med risiko for, at især mellemledernes tid ikke anvendes optimalt.

Det er en sund opgave for topledelsen at holde fokus på, at personaleledelse sker effektivt og tæt på medarbejderne. Krav til rapportering og andre administrative opgaver må ikke få lov til at tage overhånd. Ledernes primære opgave er jo at guide og lede medarbejderne hurtigt og effektivt den vej og til de resultater, som virksomheden ønsker”, siger Keld Vishart Gryholm, der er Corporate Vice President i LEO Pharma med ansvar for HR & Communications.

 Økonomisk pres øger behovet for ledelse

Ugebrevet Mandag Morgen gennemførte allerede i 2003 en stor undersøgelse, ”Det uforløste potentiale”, der dokumenterede, at økonomisk pressede virksomheder er langt dårligere end de stærke til at kommunikere mål, give feedback og til at lære af egne erfaringer. Samme virksomheder mister i markant højere grad talentfulde medarbejdere.

En phd afhandling fra Aarhus School of Business 2010 viser at mellemledere hellere arbejder med deres faglige område end med ledelse af medarbejderne.

”Det overraskende er, at vi i en tid med dyb krise og derfor økonomisk svækkede virksomheder ser at disse kendte mekanismer får lov til at forstærkes til skade for produktiviteten. Når det sker og direktionerne faktisk ikke er klar over mellemledernes reelle forbrug af tid på alt andet end ledelse, så tyder det på at virksomhederne stadig har et uforløst potentiale. Her er tale om en af de frugter der hænger lavt i træet og i krisetid må det være oplagt at udnytte virksomhedens potentiale optimalt”, slutter Kim Paasche fra Coach’n Move

#####

Kontaktinfo:

amendor v/ Direktør Kim Paasche

Tlf.: 2049 2122

Mail: kip@amendor.dk

Hjemmeside: www.amendor.dk

Kim Paasche er på 13. år indehaver af amendor, der bl.a. rådgiver virksomheder om organisationsudvikling og ledelse.

Kim Paasche har en baggrund som HR Direktør hos Accenture, FLS, Rockwool og Dyrup.