Værdig afskedigelse

Værdig afskedigelse Intensive kurser for ledere på alle niveauer om udfordringen at afskedige medarbejdere således at værdighed og selvrespekt er i behold for alle involverede parter. Kurserne er intensive 4 timers kurser med ca. 50% teori og 50% praktisk træning. På vores åbne kurser vil der være minimum 5 og max. 10 deltagere for at